NOVINKY

 

Všechny srdečně zveme dne 20.6.2020 na velký sportovně - kulturní den do Štítiny, který vyvrcholí koncertem zpěvačky TANJI. Skupina ISMM je generálním partnerem akce. Na tomto sportovním dni sehrají fotbalové zápasy naše přípravka i Stará garda TJ ISMM Jistebník.

Srdečně zvou pořadatelé.

Valná hromada

22.05.2020

Vážení a milí přátelé sportu, srdečně Vás zveme na každoroční Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 19.06.2020 v Hospůdce Na hřišti TJ Jistebník, se začátkem od 17:00 hod.

Od dnešního dne (tedy 11. května 2020) přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu FAČR připravil aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter...

BRIGÁDA !!!

27.04.2020

Vážení sportovci,

v pátek 01.05.2020 od 08:45 hod. plánujeme na hřišti v Jistebníku brigádu.

Vážení a milí sportovní přátelé,

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 07.04. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko.

Vážení a milí příznivci nejen sportu, ale i zábavy, dovolte nám pozvání na tradiční Sportovní ples TJ ISMM Jistebník. Kromě skvělé hudby, vín z jižní Moravy a dobrého jídla na Vás také čeká hodnotná tombola a mnoho zábavy např v podobě PhotoBudky.
Nenechte si ujít spousty zábavy spolu s tradičním vyhlašováním nejlepších fotbalistů za uplynulý rok. ...


Přečtěte si jako první, co je nového

Vyplněním kontaktního formuláře zároveň souhlasíte se zapracováním Vašich osobních údajů dle Vyhlášky o ochraně osobních údajů - GDPR.


GDPR

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se TJ ISMM Jistebník, z.s., se sídlem, Jistebník 178, 742 82 Jistebník, IČ 60336463, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Jméno, Příjmení, E-mail, po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence zákazníka / firmy. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Jméno, Příjmení, E-mail, pouze po dobu nezbytně nutnou. Tyto údaje zpracováváme za účelem řešení Vašich dotazů.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na sídlo organizace: TJ ISMM Jistebník, z.s., se sídlem, Jistebník 178, 742 82 Jistebník.