HISTORIE

Současná tělovýchova v Jistebníku má své počátky v meziválečném období a je spojena se stavbou budovy české školy (r. 1930) a se zdejší českou národní menšinou. Z dostupných materiálů víme, že první začátky tělovýchovné činnosti se objevily už v roce 1932, kdy několik českých sportovních nadšenců vytvořilo tělocvičnou jednotu Sokol, a to pobočku mateřské jednoty v sousední obci Košatka. Vedle vlastní tělocvičné činnosti plnila pobočka své národní sokolské poslání, jež bylo v tomto národnostně smíšeném pohraničním území zvlášť významné.

Postupem času se po úspěšné činnosti jistebnická sokolská pobočka osamostatnila a kolem roku 1936 se vytvořila Tělovýchovná jednota Sokol Jistebník. Hlavní zásluhu na tom měli - tehdejší ředitel české školy F. Ubelaker a učitelé, kteří ve větší míře byli i cvičiteli sokolské mládeže. Cvičenci pro svá cvičení využívají tělocvičny české školy v Jistebníku, v té době jedné z nejmodernějších v širokém okolí, v letních měsících pořádají veřejná sokolská cvičení na malém hřišti u Základní školy. Všechny tyto akce posilovaly národní uvědomění a pospolitost.

Přestože některé dostupné historické materiály se různí cca o jeden rok, je rok 1936 v oficiálních stanovách TJ Jistebník uveden jako rok založení organizované tělovýchovné činnosti v obci. Mezi prvními funkcionáři se objevují tato jména - Antonín Havlík - vzdělavatel, František Ubelaker - starosta jednoty (ředitel školy), František Matěj (jednatel).
V této době vzniká v jistebnické české menšině také další tělovýchovná organizace - Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ). Toto rozdrobení českých sil v obci se nakonec ukázalo s postupným politickým vývojem v Evropě a z hlediska národního spíše jako nevýhodné.

Německou okupací v roce 1941 byla však činnost obou jednot (stejně jako ostatních českých spolků a organizací) ukončena jejich rozpuštěním. Za okupace se mnoho materiálů ztratilo a není se ani co divit, doba byla velice těžká - obecně mezi českými obyvateli panoval strach.

Po osvobození se už v roce 1945 v Jistebníku obnovuje s přicházejícími novými českými obyvateli, spolu s dalšími českými institucemi, také sokolská jednota se svými jednak původními i novými členy a funkcionáři.
V této době (už jako dříve) nacházejí cvičenci útočiště ve školní tělocvičně, která je vybavena početným tělocvičným nářadím. Těžiště práce sokolské jednoty spočívá v nácviku sletových vystoupení, v nářaďovém cvičení, ale i v nácviku tanců "ČESKÉ A MORAVSKÉ BESEDY".

Po roce 1948, kdy se začalo uskutečňovat sjednocení tělovýchovy, se rozdrobené tělovýchovné složky sjednotily do jediné tělovýchovné organizace pod názvem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL JISTEBNÍK. Tento název vydržel plných 42 let až do roku 1990 - pak byl změněn na TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISTEBNÍK.

V 50.letech minulého století se činnost jednoty velice zpestřila. K oddílu základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV) přibývají oddíly kopané, ledního hokeje, sportovní gymnastiky, volejbalu.

V říjnu 1948 Tělovýchovná jednota získala od tehdejšího Národního výboru pozemek o rozloze 3 ha pro zřízení hřiště na kopanou. Členové Sokola dokončili přípravu hřiště v roce 1950 a od podzimu téhož roku bylo možné hřiště užívat. Přelom roku 1950-51 znamenal pro jistebnický fotbal zahájení první soutěžní sezóny.