Registrace hráče (od 18ti let)

POSTUP:
1) Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

2) Nezapomeňte nahrát své foto (stačí obyčejná fotka mobilem / bez pokrývky hlavy a nejlépe na jednobarevném pozadí). Pokud by se Vám to nepovedlo přes níže uvedené tlačítko "Vybrat soubor" - můžete později zaslat fotografii e-mailem na adresu: info@tjjistebnik.cz (k fotce prosím nezapomeňte napsat Vaše jméno).

3) Zašlete prosím částku 205,- Kč, na účet č. 155927281/0300, jako VS prosím vyplňte Své rodné číslo  (bez lomítka), do poznámky prosím uveďte Své jméno. Tato částka je nutná k Vaší registraci do systému FAČR.

4) Trenér, popřípadě vedoucí družstva Vás bude kontaktovat ohledně úspěšné registrace a dalšího postupu.

* Samozřejmě dbáme na zásady zpracování osobních údajů / GDPRGDPR / Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se TJ ISMM Jistebník, z.s., se sídlem Jistebník 178, 742 82 Jistebník, IČ 60336463, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy a z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme E-mail, Jméno, Příjmení, Telefon, rodné číslo pouze po dobu aktivního púsobění hráče v klubu - poté jsou údaje smazány. Tyto údaje zpracováváme za účelem registrace a evidence karty hráče, dále kontaktních údajů pověřené osoby.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování.

Se svými žádostmi se můžete obracet na e-mail:
info@tjjistebnik.cz

nebo na sídlo naší TJ:
TJ ISMM Jistebník, z.s.
Jistebník 178
742 82 Jistebník
.