Online přihláška

Turnaj v minikopané - "O pohár starosty obce" konaný dne 09.07.2022.


INFORMACE O PLATBĚ:
Startovné, ve výši 1.000,- Kč prosím uhraďte na účet č.: 1873902083/0800  Do poznámky napiště prosím název svého týmu abychom mohli platbu identifikovat. Pro platbu můžete také využít možnost naskenování QR platebního kódu.

Informace o startovném (i o úhradách) Vám podá po telefonické dohodě: Miroslav Besta (+420 734 726 295)


Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se TJ ISMM Jistebník, z.s., se sídlem Jistebník 178, 742 82 Jistebník, IČ 60336463, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy a z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, pouze po dobu trvání turnaje - poté jsou údaje smazány. Tyto údaje zpracováváme za účelem založení a evidence karty družstva.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@tjjistebnik.cz nebo na sídlo naší společnosti:
TJ ISMM Jistebník, z.s., Jistebník 178, 742 82  Jistebník.