Zrušen tenisový oddíl

17.08.2019

K dnešnímu dni byl s konečnou platností zrušen tenisový oddíl TJ ISMM Jistebník, z.s.
Více informací na vyžádání.